ROYAL CANIN

Zdravá Výživa si vyžaduje veľmi vysoké štandardy kvality a bezpečnosti potravín. Po celom svete Royal Canin zaručuje krmivo so stálou formuláciou živín a ďalej zaručuje optimálnu potravinovú bezpečnosť svojich produktov.

Dôkladná znalosť surovín a ich starostlivý výber prostredníctvom vybraných postupov, popri systematickej kontrole počas každej fázy na základe Analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov (HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point), od dodania cez výrobu, poskytuje nekompromisný postup kvality a bezpečnosti.

gruponebot.es