O nás

Pôvodný projekt Vetshop.sk vznikol ešte v roku 2008 a od tohto času poskytuje chovateľom a veterinárnym lekárom informácie o voľnopredajných veterinárnych prípravkoch s možnosťou ich online objednania.  Vetshop.sk obsahuje sortiment viac ako 1600 rôznych voľnopredajných veterinárnych prípravkov registrovaných na území Slovenskej republiky. Veterinárne prípravky sú roztriedené podľa druhu zvierat a okruhu zdravotných problémov príp. všeobecne podľa skupín veterinárnych prípravkov ako napr. vitamíny, probiotiká alebo krmivá.

Prevádzkovateľom portálu Vetshop.sk je veterinárny lekár MVDr.Marián Rimarčík, Štúrová 31, 086 33 Zborov, ktorý je riadne vedený v Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.

 

 


 

 

gruponebot.es